تلو - آقاخان عبدالله یف

تلو

#عنوان
1
قطعه ای در ماهور - آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در ماهور
02:15
2
تصنیف میوه لر - آقاخان عبدالله یف
تصنیف میوه لر
02:26
3
تصنیف دلی جیران - آقاخان عبدالله یف
تصنیف دلی جیران
04:40
4
قطعه ای در آواز دلکش - آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز دلکش
03:09
5
تصنیف گوله گوله آی خانم - آقاخان عبدالله یف
تصنیف گوله گوله آی خانم
01:36
6
تصنیف من سویم سن سومه (شکایتیم وار) - آقاخان عبدالله یف
تصنیف من سویم سن سومه (شکایتیم وار)
04:45
7
قطعه ای در آواز راست - آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز راست
02:51
8
تصنیف دیشلرین اینجه دن دی - آقاخان عبدالله یف
تصنیف دیشلرین اینجه دن دی
01:29
9
تصنیف کوچه لره سوسپ میشم - آقاخان عبدالله یف
تصنیف کوچه لره سوسپ میشم
02:55
10
قطعه ای در آواز بیات شیراز - آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز بیات شیراز
03:29
11
تصنیف گتمه گتمه مارالیم - آقاخان عبدالله یف
تصنیف گتمه گتمه مارالیم
02:23
12
تصنیف جیران منه باخ باخ (خمار اولدوم) - آقاخان عبدالله یف
تصنیف جیران منه باخ باخ (خمار اولدوم)
03:58
13
قطعه ای در آواز سه گاه - آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز سه گاه
04:47
14
تصنیف آهو گوزینی گوردوم - آقاخان عبدالله یف
تصنیف آهو گوزینی گوردوم
01:42
15
تصنیف آخی من نیلیریم سن منی اونودسان - آقاخان عبدالله یف
تصنیف آخی من نیلیریم سن منی اونودسان
03:34
16
قطعه ای در آواز زابل - آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز زابل
04:20
17
تصنیف عزیزیم شیروان گوزل - آقاخان عبدالله یف
تصنیف عزیزیم شیروان گوزل
02:56
18
تصنیف تلو - آقاخان عبدالله یف
تصنیف تلو
01:41
19
قطعه ای در آواز بیات قاجار - آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز بیات قاجار
02:51
20
تصنیف ایکی سی بیربویدا گزن گوزل لر - آقاخان عبدالله یف
تصنیف ایکی سی بیربویدا گزن گوزل لر
02:05
21
تصنیف ای قاراقاش قارا گوز - آقاخان عبدالله یف
تصنیف ای قاراقاش قارا گوز
03:45
© نواگر
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام