آوازهای گمشده ۱ - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی

آوازهای گمشده ۱

#عنوان
1
آواز بیات اصفهان - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
آواز بیات اصفهان
05:03
2
دستگاه سه گاه - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
دستگاه سه گاه
09:10
3
چهارمضراب مخالف سه گاه - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
چهارمضراب مخالف سه گاه
03:51
4
آواز مخالف سه گاه - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
آواز مخالف سه گاه
05:30
5
دستگاه چهارگاه - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
دستگاه چهارگاه
03:22
6
آواز دشتی - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
آواز دشتی
03:14
7
آواز بیات اصفهان - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
آواز بیات اصفهان
06:36
8
آواز بیات اصفهان - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
آواز بیات اصفهان
06:28
9
آواز ابوعطا - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
آواز ابوعطا
09:52
10
دستگاه همایون با لهجه ی کردی - ادیب خوانساری و جلال تاج اصفهانی
دستگاه همایون با لهجه ی کردی
06:09
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام