همایون شجریان

همایون شجریان

فرید

لیست آهنگ ها

خوب شد گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
ساز و آواز همایون (نسیم سحر) گوش کنید
همایون شجریان
آواز «گناه عشق» گوش کنید
همایون شجریان
شوشتری، همایون، داد و بیداد گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "دلشده" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و اواز سه گاه "شوق دوست" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "بخت سرکش" گوش کنید
همایون شجریان
تکنوازی تار گوش کنید
همایون شجریان
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست گوش کنید
همایون شجریان
آواز مغلوب و فرود "شوق دوست" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف مخالف "مست نگاه" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "بت عاشقان" گوش کنید
همایون شجریان