شجریان

شجریان

hosna

لیست آهنگ ها

تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سه تار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
مرغ سحر (اجرای زنده) گوش کنید
محمدرضا شجریان
دلشدگان (ریمیکس) گوش کنید
محمدرضا شجریان
مرغ سحر (اجرای زنده) گوش کنید
محمدرضا شجریان
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان گوش کنید
محمدرضا فیاض
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مرغ خوشخوان گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (دشتستانی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
دونوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف پیام نسیم گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز