دکلمه

دکلمه

ghazal

لیست آهنگ ها

یکی بود یکی نبود گوش کنید
مریم حیدرزاده
تظاهر گوش کنید
فریماه حسینی
به باغ همسفران گوش کنید
صدف دستمال چی
تولدی دیگر گوش کنید
نیکی کریمی
غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند... گوش کنید
خسرو شکیبایی