نیکی کریمی

نیکی کریمی

لیست آهنگ ها

عاشقانه گوش کنید
نیکی کریمی
تولدی دیگر گوش کنید
نیکی کریمی
به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد گوش کنید
نیکی کریمی
تنها صداست که می ماند گوش کنید
نیکی کریمی
باد مارا خواهد برد گوش کنید
نیکی کریمی
پرنده مردنی است گوش کنید
نیکی کریمی
فتح باغی گوش کنید
نیکی کریمی