سنتی

سنتی

مسعود بختیاری

لیست آهنگ ها

بخش 1 گوش کنید
همایون شجریان
بخش 2 گوش کنید
همایون شجریان
بخش 3 گوش کنید
همایون شجریان
بخش 4 گوش کنید
همایون شجریان
بخش 5 گوش کنید
همایون شجریان
بخش 6 گوش کنید
همایون شجریان
بخش 7 گوش کنید
همایون شجریان
دستگاه نوا 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 3 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 4 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 4 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 3 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 4 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
شوشتری 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
شوشتری 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
دیباچه (مهتاب) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
هجوم خاطره گوش کنید
همایون شجریان
پل خواب گوش کنید
همایون شجریان
تار موی پریشان گوش کنید
همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو گوش کنید
همایون شجریان
زیر سقف خیال گوش کنید
همایون شجریان
تاکر گوش کنید
همایون شجریان
اقرار پشت اقرار گوش کنید
همایون شجریان
بید گوش کنید
همایون شجریان
آغوش خالی گوش کنید
همایون شجریان
قرار گوش کنید
همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود گوش کنید
همایون شجریان
پیچ بن گوش کنید
همایون شجریان
بانو گوش کنید
همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب گوش کنید
همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی گوش کنید
همایون شجریان
حوا گوش کنید
همایون شجریان
حرم یار (ریمیکس) گوش کنید
همایون شجریان
Dynatonic