دل بلائی دلبر

دل بلائی دلبر

سیروس جبرئیل زاده

لیست آهنگ ها

ای جونم ای دلبر گوش کنید
امید جهان
تزگل گوش کنید
بهرام سارنگ
گوزل جیران گوش کنید
جمشید نجفی
ای جونم ای دلبر گوش کنید
امید جهان
ای جونم ای دلبر گوش کنید
امید جهان