امید جهان

امید جهان

لیست آهنگ ها

سکته قلبی گوش کنید
امید جهان
سیاهه نارگیله گوش کنید
امید جهان
جومه نارنجی گوش کنید
امید جهان
والا نمی تونم گوش کنید
امید جهان
استرس گوش کنید
امید جهان
عشقتو نگیر ازم گوش کنید
امید جهان
پلاک اروند گوش کنید
امید جهان
یه کم گوش کنید
امید جهان
ول ولک گوش کنید
امید جهان
دلبر بندر گوش کنید
امید جهان