سنتی

سنتی

mosi

لیست آهنگ ها

دشت گوش کنید
علیرضا برزگر
دشت گوش کنید
علیرضا برزگر
غبار گوش کنید
علیرضا برزگر
دریاچه ی سیاه شب گوش کنید
علیرضا برزگر
به سوی درون گوش کنید
علیرضا برزگر
پاییز تکه تکه گوش کنید
علیرضا برزگر
ستاره آباد گوش کنید
علیرضا برزگر
سر کشیدند ... گوش کنید
علیرضا برزگر
هفت رنگ دریا گوش کنید
علیرضا برزگر
نزدیک به ... گوش کنید
علیرضا برزگر
دستگاه نوا 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 3 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 4 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 3 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 4 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
شوشتری 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
شوشتری 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
بنویس گوش کنید
گروه چارتار
چهارراه استانبول گوش کنید
علیرضا قربانی