ترکی

ترکی

امین اسماعیلی

لیست آهنگ ها

رقص یالی گوش کنید
سهیل سلیم زاده
بری باخ گوش کنید
سهیل سلیم زاده
ساری گلین گوش کنید
سهیل سلیم زاده
گلابتون گوش کنید
سهیل سلیم زاده
کوچه لره سوسپمیشم گوش کنید
سهیل سلیم زاده
باسقالی گوش کنید
سهیل سلیم زاده
لالایی گوش کنید
سهیل سلیم زاده
فریدم گوش کنید
سهیل سلیم زاده
سلیانی گوش کنید
سهیل سلیم زاده
آیریلیق گوش کنید
سهیل سلیم زاده
قره باغ گوش کنید
سهیل سلیم زاده
ساری گلین گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده