تلفیقی

تلفیقی

سارا دهقان

لیست آهنگ ها

مجنون خیابان ها گوش کنید
امید نعمتی
صادق تسبیحی
بوم گوش کنید
گروه دال
شکوفه های زیتون گوش کنید
گروه دال
هفت شهر گوش کنید
گروه دال
آوازم را می رقصیدی گوش کنید
گروه دال
طعم شیرین خیال گوش کنید
گروه دال
شعری که زندگیست گوش کنید
گروه دال
هفت شهر گوش کنید
گروه دال
فصل آخر (گنجشکک اشی مشی) گوش کنید
گروه دال
در دست باد گوش کنید
گروه دال
شب ها که می سوخت گوش کنید
سهیل نفیسی
ماهی گوش کنید
سهیل نفیسی
تو را من چشم در راهم گوش کنید
سهیل نفیسی
غزل گوش کنید
سهیل نفیسی
باد گناهکار گوش کنید
گروه دنگ شو
آخر قصه گوش کنید
گروه دنگ شو
خسرو و شیرین گوش کنید
گروه پالت
عطر خاطره گوش کنید
علی زند وکیلی
زغالچی گوش کنید
گروه عجم
زندگی کن گوش کنید
علی زند وکیلی
مرغ سحر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
لنج و بیوه گوش کنید
گروه داماهی
ترش رو گوش کنید
گروه دارکوب
بیا بریم کوه گوش کنید
گروه دارکوب
از سرزمینهای شرقی گوش کنید
گروه پالت
غزل گوش کنید
سهیل نفیسی
لحظه دیدار گوش کنید
سهیل نفیسی