سنتی

سنتی

علیرضا

لیست آهنگ ها

چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
کولی گوش کنید
همایون شجریان
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
در حصار شب گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف باران (آواز دشتی) گوش کنید
گروه دستان
آواز دشتی گوش کنید
گروه دستان