دیکلمه های سبز

دیکلمه های سبز

فرشیدکامکار

لیست آهنگ ها

همزاد گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
سخاوت گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
گلایه گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
انتظار گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
یادت رفته گوش کنید
شهرام شکوهی
آنها مرا روی زمین گذاشتند! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی