وحید حاجی تبار

وحید  حاجی تبار

لیست آهنگ ها

عاشقم باش گوش کنید
وحید حاجی تبار
مبارکه تولدم گوش کنید
وحید حاجی تبار
بد کردی گوش کنید
وحید حاجی تبار
لیلا گوش کنید
وحید حاجی تبار
قصه خیانت گوش کنید
وحید حاجی تبار
دختر خوبی باش گوش کنید
وحید حاجی تبار
معروف گوش کنید
وحید حاجی تبار
باید میرفتم گوش کنید
وحید حاجی تبار
تنهام گوش کنید
وحید حاجی تبار
دلواپسی گوش کنید
وحید حاجی تبار