وحید دهقانی

وحید دهقانی

لیست آهنگ ها

چشات میگن گوش کنید
وحید دهقانی
آرامش گوش کنید
وحید دهقانی
آسیاب به نوبت گوش کنید
وحید دهقانی
جای منم گریه کن گوش کنید
وحید دهقانی
بعد 9 سال خاطره (ورژن 1) گوش کنید
وحید دهقانی
با تو بودن گوش کنید
وحید دهقانی
کنار من بمون گوش کنید
وحید دهقانی
فقط به خاطره توئه گوش کنید
وحید دهقانی
عشق کافی نیست گوش کنید
وحید دهقانی
بعد 9 سال خاطره (ورژن 2) گوش کنید
وحید دهقانی