فاتح نورایی

فاتح نورایی

لیست آهنگ ها

بابایم زنده است گوش کنید
فاتح نورایی
تب دریا گوش کنید
فاتح نورایی
قدم زدم گوش کنید
فاتح نورایی
به شونه های کی تکیه کنم گوش کنید
فاتح نورایی
همیشگی من گوش کنید
فاتح نورایی
تنهام نذار گوش کنید
فاتح نورایی
چرا حرفامو یادم رفت گوش کنید
فاتح نورایی
ماه عسل گوش کنید
فاتح نورایی
هنوز من نرفتم گوش کنید
فاتح نورایی
زندگی گوش کنید
فاتح نورایی