زیبای خاص

زیبای خاص

فاتح نورایی

لیست آهنگ ها

خدایا گوش کنید
فاتح نورایی
یه روز می رسه گوش کنید
فاتح نورایی
خوشبختی گوش کنید
فاتح نورایی
آغوش خالی گوش کنید
فاتح نورایی
زیبای خاص گوش کنید
فاتح نورایی
نجاتم بده گوش کنید
فاتح نورایی
بارون گوش کنید
فاتح نورایی
آواره گوش کنید
فاتح نورایی