شهرام فرشید

شهرام فرشید

لیست آهنگ ها

دل و دلبر گوش کنید
شهرام فرشید
مادر گوش کنید
شهرام فرشید
دوستت دارم گوش کنید
شهرام فرشید
از من نخواه گوش کنید
شهرام فرشید
فقط تو گوش کنید
شهرام فرشید
عهد دوباره گوش کنید
شهرام فرشید
هم آشیون گوش کنید
شهرام فرشید
آرزو گوش کنید
شهرام فرشید