فقط تو

فقط تو

شهرام فرشید

لیست آهنگ ها

فقط تو گوش کنید
شهرام فرشید
عهد دوباره گوش کنید
شهرام فرشید
دوستت دارم گوش کنید
شهرام فرشید
از من نخواه گوش کنید
شهرام فرشید
دل و دلبر گوش کنید
شهرام فرشید
هم آشیون گوش کنید
شهرام فرشید
مادر گوش کنید
شهرام فرشید
آرزو گوش کنید
شهرام فرشید