خشایار لزومی

خشایار لزومی

لیست آهنگ ها

غریبه گوش کنید
خشایار لزومی
تقاص گوش کنید
خشایار لزومی
یه لحظه گوش کنید
خشایار لزومی
نفس گوش کنید
خشایار لزومی
شال بنفش گوش کنید
خشایار لزومی
چه سخته گوش کنید
خشایار لزومی
مهد تمدن گوش کنید
خشایار لزومی
آخرین دیدار گوش کنید
خشایار لزومی
برگرد گوش کنید
خشایار لزومی
رابطه گوش کنید
خشایار لزومی