علی ایزدی

علی ایزدی

لیست آهنگ ها

محلی شیرازی گوش کنید
علی ایزدی
بابا حیدر گوش کنید
علی ایزدی
تموم شد گوش کنید
علی ایزدی
آتش به جان گوش کنید
علی ایزدی
می گیرم دلتو گوش کنید
علی ایزدی
بارون گوش کنید
علی ایزدی
همیشه تو بودی گوش کنید
علی ایزدی
تموم شد (بدون کلام) گوش کنید
علی ایزدی
شهر خاطره گوش کنید
علی ایزدی