فرشید فرهمند حسن زاده

فرشید فرهمند حسن زاده

لیست آهنگ ها

پریا گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
مناجات گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
هوا ابری نمی مونه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دلم گرفته گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
پاتو آهسته بذار گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
جان عاشقان گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
ای فلک گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
مرغ شباهنگ گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
الهی بمیری گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
گمگشته گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده