ای که دل داری

ای که دل داری

محسن کرامتی

لیست آهنگ ها

ارغنون 1 گوش کنید
محسن کرامتی
درآمد ماهور گوش کنید
محسن کرامتی
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس گوش کنید
محسن کرامتی
دلکش گوش کنید
محسن کرامتی
تصنیف قدیمی (کار عمل) گوش کنید
محسن کرامتی
ارغنون 2 گوش کنید
محسن کرامتی
مقدمه اصفهان و آواز تنهایی گوش کنید
محسن کرامتی
داستانی نه تازه (بداهه) گوش کنید
محسن کرامتی
گردون گوش کنید
محسن کرامتی
شادازاد گوش کنید
محسن کرامتی
شد زغمت خانه ی سودا دلم گوش کنید
محسن کرامتی