میان تاریکی

میان تاریکی

علی زندوکیلی

بابک غسالی

لیست آهنگ ها

میان تاریکی گوش کنید
علی زندوکیلی
اعتراض بی کلام گوش کنید
علی زندوکیلی
تکنوازی تار گوش کنید
علی زندوکیلی
درد گنگ گوش کنید
علی زندوکیلی
پرنده مرده نیست گوش کنید
علی زندوکیلی
پرواز فروغ بی کلام گوش کنید
علی زندوکیلی
شکوفه اندوه گوش کنید
علی زندوکیلی