محجوب

محجوب

توسط Afsi Kam
0 دنبال کننده20 آهنگ (06:32:50)
#عنوان
1
درباره ی منابع شاهنامه و نسخه های مختلف آن، یادگار زریران،کارنامه ی اردشیر بابکان،داستان کرم هفتواد،... ۱ - محمد جعفر محجوب
درباره ی منابع شاهنامه و نسخه های مختلف آن، یادگار زریران،کارنامه ی اردشیر بابکان،داستان کرم هفتواد،... ۱
29:11
2
درباره ی منابع شاهنامه و نسخه های مختلف آن، یادگار زریران،کارنامه ی اردشیر بابکان،داستان کرم هفتواد،... ۲ - محمد جعفر محجوب
درباره ی منابع شاهنامه و نسخه های مختلف آن، یادگار زریران،کارنامه ی اردشیر بابکان،داستان کرم هفتواد،... ۲
27:20
3
درباره ی منابع شاهنامه و نسخه های مختلف آن، یادگار زریران،کارنامه ی اردشیر بابکان،داستان کرم هفتواد،... ۳ - محمد جعفر محجوب
درباره ی منابع شاهنامه و نسخه های مختلف آن، یادگار زریران،کارنامه ی اردشیر بابکان،داستان کرم هفتواد،... ۳
04:00
4
معرفی شخصیت های داستان،مقدمه ی داستان رستم و سهراب - محمد جعفر محجوب
معرفی شخصیت های داستان،مقدمه ی داستان رستم و سهراب
25:34
5
رسیدن رستم به شهر سمنگان، آشنایی رستم با تهمینه - محمد جعفر محجوب
رسیدن رستم به شهر سمنگان، آشنایی رستم با تهمینه
28:06
6
تولد و رشد سهراب - محمد جعفر محجوب
15:07
7
دسیسه چینی افراسیاب، رسیدن سهراب به ایران، نبرد سهراب با هجیر - محمد جعفر محجوب
دسیسه چینی افراسیاب، رسیدن سهراب به ایران، نبرد سهراب با هجیر
12:44
8
رویارویی سهراب و گردآفراند، آگاه شدن کاووس از ماجرا - محمد جعفر محجوب
رویارویی سهراب و گردآفراند، آگاه شدن کاووس از ماجرا
29:03
9
نامه ی کاووس به رستم، دیدار رستم با گیو، خشم کاووس و رنجش و قهر رستم - محمد جعفر محجوب
نامه ی کاووس به رستم، دیدار رستم با گیو، خشم کاووس و رنجش و قهر رستم
22:48
10
پند دادن گودرز به کاووس و آرام کردن او، دلجویی گودرز و پوزش خواهی شاه از رستم - محمد جعفر محجوب
پند دادن گودرز به کاووس و آرام کردن او، دلجویی گودرز و پوزش خواهی شاه از رستم
22:38
11
صف آرایی سپاه ایران و توران، رفتن پنهانی رستم به اردوی سهراب و کشته شدن ژندرزم - محمد جعفر محجوب
صف آرایی سپاه ایران و توران، رفتن پنهانی رستم به اردوی سهراب و کشته شدن ژندرزم
22:55
12
تلاش سهراب برای شناسایی رستم - محمد جعفر محجوب
23:32
13
حمله ی سهراب به سپاه ایران، نخستین دیدار و رویارویی رستم و سهراب - محمد جعفر محجوب
حمله ی سهراب به سپاه ایران، نخستین دیدار و رویارویی رستم و سهراب
22:14
14
بازگشت رستم به اردوی ایران و گفت و گو با زواره، نبرد دوم رستم با سهراب و نیرنگ بازی رستم - محمد جعفر محجوب
بازگشت رستم به اردوی ایران و گفت و گو با زواره، نبرد دوم رستم با سهراب و نیرنگ بازی رستم
22:42
15
نبرد سوم رستم با سهراب و زخمی شدن سهراب و درخواست نوشدارو از کاووس توسط رستم - محمد جعفر محجوب
نبرد سوم رستم با سهراب و زخمی شدن سهراب و درخواست نوشدارو از کاووس توسط رستم
19:14
16
سخنی درباره ی نوشدارو، دریغ کردن کاووس از دادن نوشدارو و مرگ سهراب - محمد جعفر محجوب
سخنی درباره ی نوشدارو، دریغ کردن کاووس از دادن نوشدارو و مرگ سهراب
13:29
17
روضه خوانی نقالان در سوگ قهرمانان شاهنامه - محمد جعفر محجوب
روضه خوانی نقالان در سوگ قهرمانان شاهنامه
06:26
18
19:26
19
سخنی درباره ی رخش و اسب سهراب - محمد جعفر محجوب
14:20
20
سخنی درباره ی نسخه های برزونامه - محمد جعفر محجوب
12:01
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام