احمد محسن پور

احمد محسن پور

توسط iimmm
0 دنبال کننده75 آهنگ (04:51:03)
#عنوان
16
چاربیداری حال - احمد محسن پور
چاربیداری حال
10:12
18
01:48
20
04:54
21
10:18
22
05:29
24
03:53
41
کتولی، دلبر، توتل، مازرون - احمد محسن پور
کتولی، دلبر، توتل، مازرون
06:58
45
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال - احمد محسن پور
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال
07:50
46
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال - احمد محسن پور
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال
13:25
47
چارویداری حال، اَوربیته هِوار - احمد محسن پور
چارویداری حال، اَوربیته هِوار
07:53
48
کتولی، رشیدخان - احمد محسن پور
کتولی، رشیدخان
08:27
49
های برو های نشو - احمد محسن پور
های برو های نشو
03:51
54
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی)
04:36
55
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی)
02:42
56
کتولی و کِله حال مرکز 2 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 2 (موسیقی آوازی)
02:27
57
کتولی شرق،کِله حال و لیلا خانم (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی شرق،کِله حال و لیلا خانم (موسیقی آوازی)
05:15
59
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی)
06:30
60
05:55
64
02:49
68
06:05
69
قطعاتی از رپِر توار لله وا 1 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 1 (موسیقی سازی)
03:08
70
قطعاتی از رپِر توار لله وا 2 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 2 (موسیقی سازی)
02:48
71
قطعاتی از رپِر توار لله وا 3 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 3 (موسیقی سازی)
01:25
72
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 1 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 1 (موسیقی سازی)
00:56
73
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 2 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 2 (موسیقی سازی)
01:10
74
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 3 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 3 (موسیقی سازی)
01:20
75
یک نوبت از موسیقی بالای نپار (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
یک نوبت از موسیقی بالای نپار (موسیقی سازی)
07:43
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام