بنان

بنان

1 دنبال کننده74 آهنگ (06:59:01)
#عنوان
1
12:18
2
ساز و آواز (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
ساز و آواز (دستگاه چهارگاه)
06:10
3
11:50
4
ترانه ی وعده ی وصال (دستگاه شور) - غلامحسین بنان
ترانه ی وعده ی وصال (دستگاه شور)
08:37
5
13:14
6
ترانه ی غم جهان (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ترانه ی غم جهان (دستگاه ماهور)
10:59
7
ترانه ی پیام دل (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ترانه ی پیام دل (دستگاه ماهور)
07:13
8
ساز و آواز ۱ (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۱ (دستگاه ماهور)
06:27
10
04:15
11
ترانه ی دختر فال بین (آواز افشاری) - غلامحسین بنان
ترانه ی دختر فال بین (آواز افشاری)
04:51
12
03:21
13
04:55
14
ترانه ی الایا ایها الساقی (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ترانه ی الایا ایها الساقی (دستگاه ماهور)
12:05
15
ساز و آواز ۲ (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۲ (دستگاه ماهور)
16:05
18
16:40
19
ترانه ی گل صحرایی (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ترانه ی گل صحرایی (دستگاه ماهور)
04:08
20
ساز و آواز (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ساز و آواز (دستگاه ماهور)
06:24
22
21:30
23
ترانه ی بر چهره ی گل (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
ترانه ی بر چهره ی گل (دستگاه چهارگاه)
04:20
24
ترانه ی ره عشق (دستگاه ماهور) - غلامحسین بنان
ترانه ی ره عشق (دستگاه ماهور)
06:37
35
رقص یار
رقص یار "اقتباس از ملُدی قدیم"
03:41
36
01:36
37
مژدگانی، راز و نیاز و فرود به گوشت نوای سل - عطا جنگوک و مظفرزاده فرید
مژدگانی، راز و نیاز و فرود به گوشت نوای سل
05:15
38
پرده گردانی (گوشت و سه گاه) - عطا جنگوک و مظفرزاده فرید
پرده گردانی (گوشت و سه گاه)
03:51
39
بیات شیراز و فرود به نوای فا - عطا جنگوک و مظفرزاده فرید
بیات شیراز و فرود به نوای فا
01:31
43
04:33
44
06:00
49
بی تو تارم (برای تو می آورم) - حسین بختیاری و عطا جنگوک
بی تو تارم (برای تو می آورم)
04:30
50
05:56
52
چهارمضراب سه تار و نی - عطا جنگوک و بهرام با جلان
چهارمضراب سه تار و نی
02:18
54
01:37
57
05:32
60
قطعه ی سرگشته (سه تار) - عطا جنگوک و بهرام با جلان
قطعه ی سرگشته (سه تار)
01:40
61
تصنیف ماه (قرایی و نهفت) - عطا جنگوک و بهرام با جلان
تصنیف ماه (قرایی و نهفت)
07:41
62
قطعه ی نجوا با آواز نهفت - عطا جنگوک و بهرام با جلان
قطعه ی نجوا با آواز نهفت
06:38
63
05:33
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام