معروفی

معروفی

توسط Nima
0 دنبال کننده57 آهنگ (01:10:12)
#عنوان
5
00:29
9
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور) - موسی معروفی
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور)
02:12
11
01:47
15
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور)
00:17
16
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور)
00:22
18
01:07
20
ملاناری، قسم دیگر (دستگاه شور) - موسی معروفی
ملاناری، قسم دیگر (دستگاه شور)
01:55
21
00:14
22
00:14
25
00:27
26
فرود، گوشه ی ابوعطا (دستگاه شور) - موسی معروفی
فرود، گوشه ی ابوعطا (دستگاه شور)
00:32
27
00:11
35
00:59
38
01:19
39
00:21
40
00:30
42
گوشه ی گریلی (شور پایین دسته) - موسی معروفی
گوشه ی گریلی (شور پایین دسته)
01:29
47
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته)
02:06
48
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته) - موسی معروفی
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته)
03:36
49
عاشق کش یا عقده گشا (شور پایین دسته) - موسی معروفی
عاشق کش یا عقده گشا (شور پایین دسته)
01:19
53
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته)
01:32
54
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته)
02:06
55
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته)
00:38
56
00:56
57
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته)
01:34
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام