بیژن و منیژه

بیژن و منیژه

0 دنبال کننده18 آهنگ (01:08:22)
#عنوان
1
صحنه ۱، پیش نوا (اوورتور) - حسین دهلوی
04:31
2
صحنه ۲، جشنگاه منیژه در توران زمین - حسین دهلوی
صحنه ۲، جشنگاه منیژه در توران زمین
04:20
4
صحنه ۴ ،شادی همراهان بیژن - حسین دهلوی
04:11
5
صحنه ۶، بیژن در جشن همراهان منیژه - حسین دهلوی
02:45
6
صحنه ۸، میان پرده ی کوتاه - حسین دهلوی
01:31
7
صحنه ۹، رازگویی بیژن و منیژه - حسین دهلوی
05:25
8
صحنه ۱۲-آ، بازگشت گرگین به ایران زمین - حسین دهلوی
صحنه ۱۲-آ، بازگشت گرگین به ایران زمین
02:13
10
صحنه ۱۵، اندوه منیژه (بر چاه بیژن) - حسین دهلوی
06:03
11
صحنه ۱۶، نبرد و پیروزی رستم - حسین دهلوی
06:58
12
صحنه ۱۷، میان پرده - حسین دهلوی
03:26
13
صحنه ۱۹، مجلس آرایان - حسین دهلوی
03:17
14
صحنه ۲۰، شادی آوران - حسین دهلوی
02:27
15
صحنه ۲۲، شادی دختران ایرانی - حسین دهلوی
04:52
16
03:43
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام