چارگاه

چارگاه

توسط نیایش یادگاری
0 دنبال کننده115 آهنگ (02:25:28)
#عنوان
2
01:55
3
00:42
7
01:29
10
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه)
01:10
11
01:04
13
02:21
19
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه)
00:57
21
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
02:19
23
00:36
28
01:08
34
منصوری (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه)
01:00
35
منصوری (قسمت سوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت سوم) (دستگاه چهارگاه)
01:44
37
00:40
38
05:09
42
02:06
51
01:22
68
00:29
90
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون)
01:28
100
00:53
106
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون)
01:10
112
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون)
01:03
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام