🎼

🎼

توسط sajed
0 دنبال کننده69 آهنگ (08:49:29)
#عنوان
1
پیشرو دور کبیر «ترانه ی دلکش» در مقام عشاق - آرش محافظ
پیشرو دور کبیر «ترانه ی دلکش» در مقام عشاق
06:38
2
پیشرو ثقیل در مقام بوسلیک - آرش محافظ
پیشرو ثقیل در مقام بوسلیک
03:17
3
پیشرو ثقیل کبیر در مقام صبا - آرش محافظ
پیشرو ثقیل کبیر در مقام صبا
06:40
4
پیشرو دویک «شکوفه زار» در مقام حسینی - آرش محافظ
پیشرو دویک «شکوفه زار» در مقام حسینی
06:49
5
پیشرو ثقیل در مقام نیشابور - آرش محافظ
پیشرو ثقیل در مقام نیشابور
07:03
6
پیشرو ثقیل در مقام حسینی - آرش محافظ
پیشرو ثقیل در مقام حسینی
09:45
7
پیشرو دور کبیر «ناز و نیاز» در مقام صبا - آرش محافظ
پیشرو دور کبیر «ناز و نیاز» در مقام صبا
04:53
8
پیشرو برافشان «روان بخش» در مقام نِکریز - آرش محافظ
پیشرو برافشان «روان بخش» در مقام نِکریز
09:11
9
نقش مخمّس در مقام عشاق - آرش محافظ
نقش مخمّس در مقام عشاق
08:10
10
درآمد(مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
درآمد(مقام داد و بیداد)
02:39
11
رنگ اصول (تار،تمبک،دمام) (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
رنگ اصول (تار،تمبک،دمام) (مقام داد و بیداد)
03:58
12
داد و بیداد (هم آوایی) (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
داد و بیداد (هم آوایی) (مقام داد و بیداد)
13:26
13
ساز و آواز (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
ساز و آواز (مقام داد و بیداد)
03:41
14
فلک (تصنیف داد و بیداد) (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
فلک (تصنیف داد و بیداد) (مقام داد و بیداد)
05:51
15
درآمد (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
درآمد (آواز ابوعطا)
05:09
16
چهار مضراب (تنبور) (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
چهار مضراب (تنبور) (آواز ابوعطا)
02:35
17
مثنوی خوانی (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
مثنوی خوانی (آواز ابوعطا)
10:56
18
مقام ماوراالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
مقام ماوراالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا)
05:12
19
راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا)
05:25
20
درآمد (نی نوا) - حسین علیزاده
درآمد (نی نوا)
04:17
21
نغمه (نی نوا) - حسین علیزاده
نغمه (نی نوا)
05:28
22
جامه دران (نی نوا) - حسین علیزاده
جامه دران (نی نوا)
04:10
23
نهفت،فرود (نی نوا) - حسین علیزاده
نهفت،فرود (نی نوا)
09:05
24
رقص سماع (نی نوا) - حسین علیزاده
رقص سماع (نی نوا)
04:36
25
سواران دشت امید (نی نوا) - حسین علیزاده
سواران دشت امید (نی نوا)
07:21
26
نوروز (نی نوا) - حسین علیزاده
نوروز (نی نوا)
04:00
27
زندگی (آوای مهر) - حسین علیزاده
زندگی (آوای مهر)
06:17
28
طلوع (آوای مهر) - حسین علیزاده
طلوع (آوای مهر)
01:31
29
عمق فاجعه (آوای مهر) - حسین علیزاده
عمق فاجعه (آوای مهر)
05:30
30
آوای مهر (آوای مهر) - حسین علیزاده
آوای مهر (آوای مهر)
10:45
31
عروج (آوای مهر) - حسین علیزاده
عروج (آوای مهر)
04:05
32
جستجو (آوای مهر) - حسین علیزاده
جستجو (آوای مهر)
04:14
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام