ولفگانگ امادئوس موتسارت

ولفگانگ امادئوس موتسارت

8 دنبال کننده10 آهنگ (45:20)
#عنوان
1
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture
07:02
2
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja
06:18
3
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon
02:43
4
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren
03:58
5
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen
05:15
6
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen
02:54
7
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut
03:29
8
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris
03:20
9
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena
02:29
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام