تار آقاحسینقلی

تار آقاحسینقلی

توسط سینا
0 دنبال کننده18 آهنگ (57:34)
#عنوان
1
دستگاه ماهور، دلکش - میرزا حسینقلی
دستگاه ماهور، دلکش
03:03
2
دستگاه ماهور، عراق - میرزا حسینقلی
دستگاه ماهور، عراق
02:58
4
دستگاه همایون، نی داوود - میرزا حسینقلی
دستگاه همایون، نی داوود
03:20
8
دستگاه ماهور، حصار - میرزا حسینقلی
دستگاه ماهور، حصار
03:00
10
دستگاه چهارگاه، مخالف - میرزا حسینقلی
دستگاه چهارگاه، مخالف
03:21
13
دستگاه سه گاه، زابل و حصار - میرزا حسینقلی
دستگاه سه گاه، زابل و حصار
02:52
14
دستگاه سه گاه، مخالف - میرزا حسینقلی
دستگاه سه گاه، مخالف
02:47
15
03:17
17
03:24
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام