ردیف موسی معروفی ۲

ردیف موسی معروفی ۲

توسط سینا
0 دنبال کننده42 آهنگ (01:27:07)
#عنوان
1
01:14
2
مجلس افروز (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
مجلس افروز (ادامهی دستگاه شور)
01:04
3
بیات کرد، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
بیات کرد، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور)
00:16
4
چهارمضراب، فرود به شور (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
چهارمضراب، فرود به شور (ادامهی دستگاه شور)
20:34
5
06:45
6
گریلی شستی (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
گریلی شستی (ادامهی دستگاه شور)
00:41
7
گریلی شستی، قسم دیگر (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
گریلی شستی، قسم دیگر (ادامهی دستگاه شور)
01:03
8
00:40
9
ضرب اصول (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
ضرب اصول (ادامهی دستگاه شور)
02:26
10
شهرآشوب، قسمت اول (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت اول (ادامهی دستگاه شور)
03:18
11
شهرآشوب، قسمت دوم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت دوم (ادامهی دستگاه شور)
02:36
12
شهرآشوب، قسمت سوم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت سوم (ادامهی دستگاه شور)
01:55
13
شهرآشوب، قسمت چهارم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت چهارم (ادامهی دستگاه شور)
03:31
14
شهرآشوب، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت پنجم (ادامهی دستگاه شور)
00:57
15
شهرآشوب، قسمت ششم (ادامهی دستگاه شور) - موسی معروفی
شهرآشوب، قسمت ششم (ادامهی دستگاه شور)
03:04
16
مقدمه، قسمت اول (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
مقدمه، قسمت اول (آواز ابوعطا)
01:38
19
00:44
22
گوشهی محمد صادق خانی (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
گوشهی محمد صادق خانی (آواز ابوعطا)
01:29
25
حجاز،قسمت اول (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
حجاز،قسمت اول (آواز ابوعطا)
00:44
26
حجاز،قسمت دوم (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
حجاز،قسمت دوم (آواز ابوعطا)
01:02
28
مقدمهی بغدادی (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
مقدمهی بغدادی (آواز ابوعطا)
00:30
29
00:45
30
حجاز، قسمت سوم، دوبیتی (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
حجاز، قسمت سوم، دوبیتی (آواز ابوعطا)
01:50
31
شِمالی (سِمالی) (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
شِمالی (سِمالی) (آواز ابوعطا)
00:28
32
چهارباغ یا چهارپاره (آواز ابوعطا) - موسی معروفی
چهارباغ یا چهارپاره (آواز ابوعطا)
01:39
39
حاجیانی، جملهی دوم (آواز دشتی) - موسی معروفی
حاجیانی، جملهی دوم (آواز دشتی)
00:36
40
حاجیانی، جملهی سوم (آواز دشتی) - موسی معروفی
حاجیانی، جملهی سوم (آواز دشتی)
00:53
41
حاجیانی، جملهی چهارم (آواز دشتی) - موسی معروفی
حاجیانی، جملهی چهارم (آواز دشتی)
01:13
42
حاجیانی، جملهی پنجم (آواز دشتی) - موسی معروفی
حاجیانی، جملهی پنجم (آواز دشتی)
01:49
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام