, شهریار

, شهریار

0 دنبال کننده20 آهنگ (02:04:12)
#عنوان
3
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی - اصغر فردی
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی
03:58
6
06:40
7
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی) - اصغر فردی
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی)
09:29
8
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار) - اصغر فردی
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار)
08:56
9
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز - اصغر فردی
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز
08:53
13
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی - اصغر فردی
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی
03:58
16
06:40
17
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی) - اصغر فردی
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی)
09:29
18
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار) - اصغر فردی
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار)
08:56
19
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز - اصغر فردی
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز
08:53
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام