درویش خان

درویش خان

توسط چرنی
0 دنبال کننده44 آهنگ (02:29:24)
#عنوان
17
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا)
04:29
18
01:35
20
05:14
21
پولکا (ماهور و چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پولکا (ماهور و چهارگاه)
01:26
22
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد)
02:13
24
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان)
05:36
26
01:49
35
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی)
06:10
36
درآمد، زابل، مویه (کمانچه) - فرامرز پایور
درآمد، زابل، مویه (کمانچه)
08:09
37
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک)
03:15
38
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور) - فرامرز پایور
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور)
04:21
39
رِنگ سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ سه گاه (گروه نوازی)
01:56
40
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی)
05:31
42
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک)
05:48
44
رِنگ افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ افشاری (گروه نوازی)
04:57
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام