ت

ت

توسط masood
0 دنبال کننده9 آهنگ (59:26)
#عنوان
1
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی)
02:42
2
05:55
3
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی)
04:36
4
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی)
02:42
5
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی)
06:30
6
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال - احمد محسن پور
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال
07:50
7
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال - احمد محسن پور
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال
13:25
8
چارویداری حال، اَوربیته هِوار - احمد محسن پور
چارویداری حال، اَوربیته هِوار
07:53
9
چارویداری حال، اَوربیته هِوار - احمد محسن پور
چارویداری حال، اَوربیته هِوار
07:53
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام