اواز 3

اواز 3

0 دنبال کننده54 آهنگ (01:10:37)
#عنوان
4
لیلی و مجنون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه همایون
01:39
5
01:32
7
02:05
9
تصنیف همایون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف همایون - دستگاه همایون
02:33
10
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون
02:48
12
بیات راجع - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
بیات راجع - آواز بیات اصفهان
02:21
13
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان
00:49
15
02:15
31
00:51
34
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه
01:04
35
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه
00:52
36
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه
00:29
37
00:58
38
پروانه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پروانه - دستگاه راست پنجگاه
00:21
39
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه
01:01
40
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه
00:41
41
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه
00:21
42
01:10
43
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه
00:37
44
00:37
45
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه
00:21
46
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه
00:24
47
نیریز - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه راست پنجگاه
01:00
48
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه
00:38
49
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه
01:21
50
01:49
51
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه
00:48
52
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه
00:56
53
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه
01:17
54
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه
02:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام