البوم قانون

البوم قانون

1 دنبال کننده135 آهنگ (06:14:46)
#عنوان
2
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) - پریچهر خواجه
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه)
05:20
5
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه) - پریچهر خواجه
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه)
03:33
7
مقدمه ی پرواز (دستگاه چهارگاه) - پریچهر خواجه
مقدمه ی پرواز (دستگاه چهارگاه)
01:15
10
02:33
11
مقدمه ی ماهور (دستگاه ماهور) - پریچهر خواجه
مقدمه ی ماهور (دستگاه ماهور)
01:45
12
05:00
13
رنگ قهر و آشتی (دستگاه ماهور) - پریچهر خواجه
رنگ قهر و آشتی (دستگاه ماهور)
01:27
14
01:32
16
03:45
19
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - پریچهر خواجه
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
02:06
20
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان) - پریچهر خواجه
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان)
02:25
21
چهارمضراب بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) - پریچهر خواجه
چهارمضراب بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)
02:12
22
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) - پریچهر خواجه
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا)
03:27
25
02:46
31
01:35
85
گلنوش (ماهور) - پریچهر خواجه
گلنوش (ماهور)
01:52
86
باد صبا (ماهور) - پریچهر خواجه
باد صبا (ماهور)
01:41
87
بهاران (ماهور) - پریچهر خواجه
بهاران (ماهور)
02:05
88
چهار مضراب ماهور (ماهور) - پریچهر خواجه
چهار مضراب ماهور (ماهور)
01:52
89
پیش درآمد سه گاه (سه گاه) - پریچهر خواجه
پیش درآمد سه گاه (سه گاه)
02:36
90
چهار مضراب سه گاه (سه گاه) - پریچهر خواجه
چهار مضراب سه گاه (سه گاه)
02:23
91
رنگ سه گاه (سه گاه) - پریچهر خواجه
رنگ سه گاه (سه گاه)
01:45
92
رنگ مخالف سه گاه (سه گاه) - پریچهر خواجه
رنگ مخالف سه گاه (سه گاه)
01:01
93
چهار مضراب اصفهان (اصفهان) - پریچهر خواجه
چهار مضراب اصفهان (اصفهان)
04:09
94
قطعه ی کوکو - فاخته (اصفهان) - پریچهر خواجه
قطعه ی کوکو - فاخته (اصفهان)
02:30
95
فانتزی اصفهان 1 (اصفهان) - پریچهر خواجه
فانتزی اصفهان 1 (اصفهان)
02:27
96
فانتزی اصفهان 2 (اصفهان) - پریچهر خواجه
فانتزی اصفهان 2 (اصفهان)
01:58
97
پرواز (اصفهان) - پریچهر خواجه
پرواز (اصفهان)
02:53
98
ترانه (شوشتری) - پریچهر خواجه
ترانه (شوشتری)
01:29
99
رقص پروانه (شوشتری) - پریچهر خواجه
رقص پروانه (شوشتری)
02:49
100
پرند (شوشتری) - پریچهر خواجه
پرند (شوشتری)
00:59
101
پرنیان (شوشتری) - پریچهر خواجه
پرنیان (شوشتری)
03:09
102
شباویز (شوشتری) - پریچهر خواجه
شباویز (شوشتری)
01:51
103
ضربی شوشتری (شوشتری) - پریچهر خواجه
ضربی شوشتری (شوشتری)
01:58
104
فانتزی شوشتری 1 (شوشتری) - پریچهر خواجه
فانتزی شوشتری 1 (شوشتری)
01:51
105
فانتزی شوشتری 2 (شوشتری) - پریچهر خواجه
فانتزی شوشتری 2 (شوشتری)
01:53
106
سرمست (شوشتری) - پریچهر خواجه
سرمست (شوشتری)
00:44
107
فروغ ایزدی (چهارگاه) - پریچهر خواجه
فروغ ایزدی (چهارگاه)
02:51
108
بامدادان (چهارگاه) - پریچهر خواجه
بامدادان (چهارگاه)
01:33
109
پیش درآمد چهارگاه (چهارگاه) - پریچهر خواجه
پیش درآمد چهارگاه (چهارگاه)
03:06
110
چهار مضراب چهارگاه 1 (چهارگاه) - پریچهر خواجه
چهار مضراب چهارگاه 1 (چهارگاه)
02:38
111
چهار مضراب چهارگاه 2 (چهارگاه) - پریچهر خواجه
چهار مضراب چهارگاه 2 (چهارگاه)
01:55
112
چهار مضراب مخالف چهارگاه (چهارگاه) - پریچهر خواجه
چهار مضراب مخالف چهارگاه (چهارگاه)
02:10
113
رنگ چهارگاه (چهارگاه) - پریچهر خواجه
رنگ چهارگاه (چهارگاه)
02:08
114
هستی بخش (شور) - پریچهر خواجه
هستی بخش (شور)
01:28
115
چهار مضراب شور (شور) - پریچهر خواجه
چهار مضراب شور (شور)
04:28
116
01:45
117
پریشان (دشتی) - پریچهر خواجه
پریشان (دشتی)
02:35
118
چهار مضراب دشتی (دشتی) - پریچهر خواجه
چهار مضراب دشتی (دشتی)
05:46
119
گفت و گو - شور و دشتی (دشتی) - پریچهر خواجه
گفت و گو - شور و دشتی (دشتی)
01:20
120
رنگ دل فریب (دشتی) - پریچهر خواجه
رنگ دل فریب (دشتی)
01:29
121
پیش درآمد بیات ترک (بیات ترک) - پریچهر خواجه
پیش درآمد بیات ترک (بیات ترک)
04:12
122
ضربی بیات ترک (بیات ترک) - پریچهر خواجه
ضربی بیات ترک (بیات ترک)
03:08
123
چهار مضراب بیات ترک (بیات ترک) - پریچهر خواجه
چهار مضراب بیات ترک (بیات ترک)
01:44
124
پیش درآمد افشاری (بیات ترک) - پریچهر خواجه
پیش درآمد افشاری (بیات ترک)
01:46
131
03:41
133
05:36
135
ایرانم - سالار عقیلی
05:09
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام