ردیف دوامی
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

ردیف دوامی

4 دنبال کننده139 آهنگ (03:24:37)
#عنوان
4
لیلی و مجنون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه همایون
01:39
5
01:32
7
02:05
9
تصنیف همایون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف همایون - دستگاه همایون
02:33
10
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون
02:48
12
بیات راجع - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
بیات راجع - آواز بیات اصفهان
02:21
13
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان
00:49
15
02:15
31
00:51
34
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه
01:04
35
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه
00:52
36
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه
00:29
37
00:58
38
پروانه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پروانه - دستگاه راست پنجگاه
00:21
39
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه
01:01
40
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه
00:41
41
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه
00:21
42
01:10
43
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه
00:37
44
00:37
45
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه
00:21
46
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه
00:24
47
نیریز - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه راست پنجگاه
01:00
48
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه
00:38
49
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه
01:21
50
01:49
51
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه
00:48
52
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه
00:56
53
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه
01:17
54
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه
02:06
55
00:05
56
01:49
59
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری - عبدالله دوامی
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری
00:57
61
01:24
64
01:32
66
01:11
67
01:44
70
00:56
73
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور
00:52
76
01:07
77
01:10
78
راک عبدالله - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه ماهور
01:02
79
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور
02:42
83
01:13
87
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه
02:10
88
درآمد اول - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه چهارگاه
00:56
89
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه
00:43
92
01:34
95
01:09
96
02:34
97
02:13
98
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه
02:58
99
01:45
100
01:20
102
03:04
103
02:28
106
01:12
108
03:40
109
02:07
110
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا
02:24
111
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا
02:33
113
01:22
114
01:04
116
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا
01:42
117
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا
01:27
118
00:48
119
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک
02:37
120
01:37
123
روح الارواح - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
روح الارواح - آواز بیات ترک
01:26
127
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک
02:19
134
01:46
135
00:50
136
01:50
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©