د

د

0 دنبال کننده26 آهنگ (58:15)
#عنوان
1
01:15
2
پیش درآمد ار استاد فرامرز پایور (دستگاه همایون - سی کرن) - علی اصغر بهاری
پیش درآمد ار استاد فرامرز پایور (دستگاه همایون - سی کرن)
02:40
3
ضربی همایون (دستگاه همایون - سی کرن) - علی اصغر بهاری
ضربی همایون (دستگاه همایون - سی کرن)
03:45
5
لیلی و مجنون (دستگاه همایون-سی کرن) - علی اصغر بهاری
لیلی و مجنون (دستگاه همایون-سی کرن)
02:47
14
00:28
15
تصنیف شوشتری زلف و خال (دستگاه همایون) - علی اصغر بهاری
تصنیف شوشتری زلف و خال (دستگاه همایون)
03:04
16
01:03
17
تصنیف با ما غم روزگار دیدی که چه کرد (دستگاه همایون) - علی اصغر بهاری
تصنیف با ما غم روزگار دیدی که چه کرد (دستگاه همایون)
01:25
18
پیش درآمد اصفهان (آواز بیات اصفهان) - علی اصغر بهاری
پیش درآمد اصفهان (آواز بیات اصفهان)
04:15
19
01:55
20
02:19
21
00:48
22
02:45
25
05:55
26
02:22
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام