پیرنیاکان
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

پیرنیاکان

1 دنبال کننده44 آهنگ (01:51:34)
#عنوان
1
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور)
03:39
3
01:40
4
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور)
09:05
6
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور)
01:51
8
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور)
01:19
9
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور)
02:49
10
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور)
03:51
11
قطعه ی صلح از استاد شهنازی (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی صلح از استاد شهنازی (سه گاه)
03:34
16
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه)
01:15
17
ادامه ی زابل و مویه، فرود به شور و برگشت به سه گاه (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی زابل و مویه، فرود به شور و برگشت به سه گاه (سه گاه)
02:57
20
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه)
01:36
21
ادامه ی مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب و ... (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب و ... (سه گاه)
06:21
22
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه)
01:57
23
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور)
03:39
25
01:40
26
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور)
09:05
28
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور)
01:51
30
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور)
01:19
31
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور)
02:49
32
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور)
03:51
33
قطعه ی صلح از استاد شهنازی (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی صلح از استاد شهنازی (سه گاه)
03:34
38
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه)
01:15
39
ادامه ی زابل و مویه، فرود به شور و برگشت به سه گاه (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی زابل و مویه، فرود به شور و برگشت به سه گاه (سه گاه)
02:57
42
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه)
01:36
43
ادامه ی مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب و ... (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب و ... (سه گاه)
06:21
44
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه)
01:57
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©