مقام های دف قدیم

مقام های دف قدیم

2 دنبال کننده12 آهنگ (27:05)
#عنوان
1
حی الله (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حی الله (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:10
2
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
3
دائم (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
دائم (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:03
4
حدادی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حدادی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:07
5
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:04
6
دائم سریع (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
دائم سریع (مقام های دف با اجرای قدیم)
01:01
7
گریان (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
گریان (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
8
هل گرتن (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
هل گرتن (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:01
9
سقزی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
سقزی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:00
10
مداحی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
مداحی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:03
11
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
12
مرکب نوازی مقام ها (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
مرکب نوازی مقام ها (مقام های دف با اجرای قدیم)
05:21
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام