مجلسی

مجلسی

توسط majid
1 دنبال کننده130 آهنگ (04:42:16)
#عنوان
1
03:09
2
06:01
4
01:53
5
03:22
11
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور) - سامان ضرابی
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور)
08:39
14
05:00
17
02:20
22
لیلی و مجنون و بختیاری و مؤالف - سامان ضرابی
لیلی و مجنون و بختیاری و مؤالف
03:42
25
03:50
26
02:51
28
فاخته (مقدمه ی چهارگاه و مخالف) - سامان ضرابی
فاخته (مقدمه ی چهارگاه و مخالف)
05:15
29
02:48
30
مقدمه ی ماهور میرزا حسین قلی و چهارمضراب سماعی - سامان ضرابی
مقدمه ی ماهور میرزا حسین قلی و چهارمضراب سماعی
06:37
33
03:40
36
04:01
37
پیش پرده، ماهور - فرامرز پایور
پیش پرده، ماهور
01:44
38
مقدمه، چهارگاه - فرامرز پایور
مقدمه، چهارگاه
02:00
39
رقص هندی، ماهور - فرامرز پایور
رقص هندی، ماهور
01:40
40
رقص عربی، اصفهان - فرامرز پایور
رقص عربی، اصفهان
02:17
41
رقص یونانی، شور - فرامرز پایور
رقص یونانی، شور
01:59
43
رقص خوارزم، سه گاه - فرامرز پایور
رقص خوارزم، سه گاه
02:07
44
رقص ایرانی، شور - فرامرز پایور
رقص ایرانی، شور
01:48
45
رقص اسلاو، اصفهان - فرامرز پایور
رقص اسلاو، اصفهان
02:47
46
رقص تاتار، چهارگاه - فرامرز پایور
رقص تاتار، چهارگاه
02:56
47
رقص دسته جمعی - فرامرز پایور
رقص دسته جمعی
02:30
49
اوس علی بنا، شور - فرامرز پایور
اوس علی بنا، شور
05:16
50
می خرم برات تی تیش - مینا، سه گاه - فرامرز پایور
می خرم برات تی تیش - مینا، سه گاه
05:47
51
نمی دونم کیه، چهارگاه - فرامرز پایور
نمی دونم کیه، چهارگاه
03:37
52
04:04
53
رنگ ناز، چهارگاه، حصار - فرامرز پایور
رنگ ناز، چهارگاه، حصار
04:29
54
باباکرم، چهارگاه، زابل - فرامرز پایور
باباکرم، چهارگاه، زابل
03:31
55
دورت می گردم، چهارگاه - فرامرز پایور
دورت می گردم، چهارگاه
02:07
56
رنگ، چهارگاه 1 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 1
02:52
57
رنگ، چهارگاه 2 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 2
03:23
58
لولو خورخوره، ماهور - فرامرز پایور
لولو خورخوره، ماهور
03:56
59
خاله رو رو، دشتی - فرامرز پایور
خاله رو رو، دشتی
03:27
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام