فریبرز لاچینی

فریبرز لاچینی

0 دنبال کننده39 آهنگ (02:38:41)
#عنوان
11
پاییز، پاییز، پاییز - فریبرز لاچینی
پاییز، پاییز، پاییز
04:14
12
پاییز، پاییز، پاییز - فریبرز لاچینی
پاییز، پاییز، پاییز
04:14
13
چه سبک بود پاییز - فریبرز لاچینی
چه سبک بود پاییز
05:34
14
پاییز در برگها گم بود - فریبرز لاچینی
پاییز در برگها گم بود
04:54
15
در پاییز، برگها به خانه ما آمدند - فریبرز لاچینی
در پاییز، برگها به خانه ما آمدند
04:45
16
آشوب برگ بود، پاییز بود - فریبرز لاچینی
آشوب برگ بود، پاییز بود
03:16
17
سرگردان به کنار پاییز رسیدم - فریبرز لاچینی
سرگردان به کنار پاییز رسیدم
03:22
18
چهره ها در پاییز، در برگ بود - فریبرز لاچینی
چهره ها در پاییز، در برگ بود
04:03
19
در پاییز کوچک من، درختان فقط یک برگ داشتند - فریبرز لاچینی
در پاییز کوچک من، درختان فقط یک برگ داشتند
04:24
20
بر گوشه آسمان، برگها بودند - فریبرز لاچینی
بر گوشه آسمان، برگها بودند
04:32
21
برگها آشفته به سوی دریا رفتند - فریبرز لاچینی
برگها آشفته به سوی دریا رفتند
03:40
22
صبح برگ یود، پاییز بود - فریبرز لاچینی
صبح برگ یود، پاییز بود
03:43
23
تو در پاییز، به خانه ما مهمان بودی - فریبرز لاچینی
تو در پاییز، به خانه ما مهمان بودی
04:06
24
برگهای پاییزی به سوی زمستان رفتند - فریبرز لاچینی
برگهای پاییزی به سوی زمستان رفتند
03:42
25
پاییز به پایان بود - فریبرز لاچینی
پاییز به پایان بود
03:08
28
04:42
32
03:08
33
04:10
34
05:50
36
06:14
37
آنچه باید می بود - فریبرز لاچینی
آنچه باید می بود
03:13
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام