آلبومهای تلفیقی

آلبومهای تلفیقی

1 دنبال کننده83 آهنگ (06:42:30)
#عنوان
6
یکی بود یکی نبود - گروه پالت
یکی بود یکی نبود
03:29
7
ماهی و گربه - گروه پالت
04:19
8
خانه بردوش - گروه پالت
03:00
9
درآمد سال تا سال - گروه پالت
درآمد سال تا سال
01:48
10
سال تا سال - گروه پالت
03:38
11
رنگ شماره یک - گروه پالت
رنگ شماره یک
02:55
12
لیلی - گروه پالت
04:42
13
شباهنگام - گروه پالت
06:33
14
نیمی از ما - گروه پالت
07:15
15
اینجا شهر من نیست - گروه پالت
اینجا شهر من نیست
06:02
16
تا صبح فردا - گروه پالت
05:57
17
شهر من بخند - گروه پالت
07:54
18
یادگار دوست - گروه پالت
یادگار دوست
03:25
19
والس ۱ - گروه پالت
05:07
20
باز باران - گروه پالت
05:29
21
مثلث - گروه پالت
03:55
22
مقدمۀ خسرو و شیرین - گروه پالت
مقدمۀ خسرو و شیرین
02:12
23
خسرو و شیرین - گروه پالت
خسرو و شیرین
05:00
24
از سرزمینهای شرقی - گروه پالت
از سرزمینهای شرقی
04:38
25
آقای بنفش - گروه پالت
02:11
26
نگاه کن - گروه پالت
06:44
27
درس علوم - گروه پالت
06:36
28
هزارتا قصه - گروه پالت
06:17
29
دخترک - گروه داماهی
05:28
30
یار عزیز... - گروه داماهی
01:22
32
صندلی - گروه داماهی
04:59
33
محله خاموشان - گروه داماهی
محله خاموشان
05:13
34
سوگند - گروه داماهی
06:50
35
لنج و بیوه - گروه داماهی
04:30
36
06:42
37
گوش واره - گروه داماهی
05:30
38
ترنگ - گروه داماهی
04:48
39
مردن مردانه - گروه داماهی
مردن مردانه
06:28
40
صدا - گروه داماهی
05:24
41
گلبوته - گروه داماهی
06:17
42
سامبای بهار - گروه داماهی
سامبای بهار
06:16
44
پیانو پیانو - گروه دنگ شو
پیانو پیانو
03:29
45
کمی آهسته تر - گروه دنگ شو
کمی آهسته تر
03:26
46
چه خواهد بودن - گروه دنگ شو
چه خواهد بودن
05:37
47
یک راه حل عاشقانه - گروه دنگ شو
یک راه حل عاشقانه
06:32
48
آهسته آهسته - گروه دنگ شو
آهسته آهسته
04:25
49
پاسداشت حسین علیزاده - گروه دنگ شو
پاسداشت حسین علیزاده
03:34
50
06:54
51
04:42
52
چشمهایم را میبندم - گروه دنگ شو
چشمهایم را میبندم
08:04
53
جای خالی را پر کنید - گروه دنگ شو
جای خالی را پر کنید
04:36
54
باد گناهکار - گروه دنگ شو
باد گناهکار
04:40
55
04:05
56
03:55
62
خورشید می شوم - گروه دنگ شو
خورشید می شوم
04:42
63
03:28
64
The Clouds Are Passing 1 - گروه دنگ شو
The Clouds Are Passing 1
08:11
65
The Clouds Are Passing 2 - گروه دنگ شو
The Clouds Are Passing 2
02:07
66
The Clouds Are Passing 3 - گروه دنگ شو
The Clouds Are Passing 3
05:23
67
The Nights Being with You 1 - گروه دنگ شو
The Nights Being with You 1
03:56
68
The Nights Being with You 2 - گروه دنگ شو
The Nights Being with You 2
02:33
69
The Nights Being with You 3 - گروه دنگ شو
The Nights Being with You 3
05:48
70
Singing in the Shadow 1 - گروه دنگ شو
Singing in the Shadow 1
03:35
71
Singing in the Shadow 2 - گروه دنگ شو
Singing in the Shadow 2
04:33
72
Singing in the Shadow 3 - گروه دنگ شو
Singing in the Shadow 3
04:33
73
Singing in the Shadow 4 - گروه دنگ شو
Singing in the Shadow 4
03:45
74
Vingt Mille Lieues Sous Les Mers - گروه دنگ شو
Vingt Mille Lieues Sous Les Mers
07:08
75
05:25
76
از شمال تا جنوب - گروه پالت
از شمال تا جنوب
04:01
77
نصف النهار مبدا - گروه پالت
نصف النهار مبدا
04:55
80
تا بیکران آسمان - گروه پالت
تا بیکران آسمان
05:22
82
04:56
83
04:40
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام