امرالله شاه ابراهیمی

امرالله شاه ابراهیمی

توسط راژان
0 دنبال کننده12 آهنگ (55:43)
#عنوان
2
جلوشاهی - امرالله شاه ابراهیمی
04:38
3
قطار (آوازی) - امرالله شاه ابراهیمی
06:35
4
بایه بایه - امرالله شاه ابراهیمی
02:14
5
گله و دره (سازی) - امرالله شاه ابراهیمی
01:31
6
قطار (سازی) - امرالله شاه ابراهیمی
02:55
7
ساروخانی - امرالله شاه ابراهیمی
07:48
8
سملی سماع - امرالله شاه ابراهیمی
04:51
9
گله و دره (آوازی) - امرالله شاه ابراهیمی
05:36
11
خان امیری - امرالله شاه ابراهیمی
04:52
12
جنگه را - امرالله شاه ابراهیمی
03:11
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام