سنتی

سنتی

0 دنبال کننده34 آهنگ (02:28:20)
#عنوان
2
تو کجایی؟ - بمرانی
تو کجایی؟
02:33
3
04:04
5
سر کنم ای برگ خزان - بمرانی
سر کنم ای برگ خزان
02:41
6
تانگوی باد بهاری - بمرانی
تانگوی باد بهاری
03:00
7
03:00
8
03:28
9
فردای روشن - بمرانی
فردای روشن
03:31
10
02:32
11
03:48
12
نرگس شیراز - بمرانی
نرگس شیراز
02:04
13
زندگی خوب - بمرانی
زندگی خوب
04:07
15
پیش درآمد ماهور - محمدرضا شجریان
پیش درآمد ماهور
05:37
16
01:04
17
05:17
18
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)
09:20
19
تصنیف
تصنیف "سروچمان"
06:42
20
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)
04:49
21
تصنیف
تصنیف "خاطر حزین"
05:38
22
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)
08:22
23
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)
03:15
24
تصنیف
تصنیف "بی همزبان"
07:59
25
شعری که زندگیست - گروه دال
شعری که زندگیست
04:56
26
گذر اردیبهشت - گروه دال
گذر اردیبهشت
05:52
27
طعم شیرین خیال - گروه دال
طعم شیرین خیال
04:14
29
آوازم را می رقصیدی - گروه دال
آوازم را می رقصیدی
03:49
31
شکوفه های زیتون - گروه دال
شکوفه های زیتون
04:01
32
لحظه ها را انتظارم - گروه دال
لحظه ها را انتظارم
05:44
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام