سعید داودی

سعید داودی

1 دنبال کننده276 آهنگ (18:41:04)
#عنوان
1
02:47
2
03:00
5
04:19
6
04:12
9
03:01
10
طلوع میکنم - مهدی یراحی
04:58
12
02:56
13
03:51
14
03:19
15
03:45
16
03:43
17
03:26
18
03:45
19
04:49
20
تو غصۀ منو نخور - مجید خراطها
تو غصۀ منو نخور
03:26
21
بلاتکلیف - مجید خراطها
04:36
22
دار و نَدار - مجید خراطها
03:16
23
دیگه میرم - مجید خراطها
05:42
24
حلقه - مجید خراطها
06:40
25
تغییر کردی - مجید خراطها
04:43
26
نگران - مجید خراطها
05:02
27
بهونه - مجید خراطها
03:14
28
منو ببخش - مجید خراطها
04:48
29
تو عوض شدی - مجید خراطها
06:12
30
مسافر - مجید خراطها
04:44
31
تو آزادی - مجید خراطها
04:46
32
اشتباه کردم - مجید خراطها
04:16
33
خدانگهدار - مجید خراطها
03:33
36
04:38
46
داره بارون می باره - سینا سرلک
داره بارون می باره
04:27
48
04:12
49
03:42
51
حس جدید - مرتضی پاشایی
03:05
52
اسمش عشقه - مرتضی پاشایی
03:28
53
عاشقترین - مرتضی پاشایی
04:59
54
اشکام جاریه - مرتضی پاشایی
03:39
55
وقتی دلم عاشقته - مرتضی پاشایی
وقتی دلم عاشقته
04:00
56
هم نفس - مرتضی پاشایی
02:57
57
خجالتی - مرتضی پاشایی
03:54
58
یه لحظه - مرتضی پاشایی
03:50
59
ادعا - مرتضی پاشایی
03:29
60
حالا حالاها - مرتضی پاشایی
03:48
61
نگران منی - مرتضی پاشایی
03:53
62
روز برفی - مرتضی پاشایی
03:51
63
عصر پاییزی - مرتضی پاشایی
03:03
64
اسمش عشقه (نسخه 2) - مرتضی پاشایی
اسمش عشقه (نسخه 2)
03:19
65
ریمیکس - مرتضی پاشایی
05:31
66
حس جدید - مرتضی پاشایی
03:05
67
اسمش عشقه - مرتضی پاشایی
03:28
68
عاشقترین - مرتضی پاشایی
04:59
69
اشکام جاریه - مرتضی پاشایی
03:39
70
وقتی دلم عاشقته - مرتضی پاشایی
وقتی دلم عاشقته
04:00
71
هم نفس - مرتضی پاشایی
02:57
72
خجالتی - مرتضی پاشایی
03:54
73
یه لحظه - مرتضی پاشایی
03:50
74
ادعا - مرتضی پاشایی
03:29
75
حالا حالاها - مرتضی پاشایی
03:48
76
نگران منی - مرتضی پاشایی
03:53
77
روز برفی - مرتضی پاشایی
03:51
78
عصر پاییزی - مرتضی پاشایی
03:03
79
اسمش عشقه (نسخه 2) - مرتضی پاشایی
اسمش عشقه (نسخه 2)
03:19
80
ریمیکس - مرتضی پاشایی
05:31
85
02:45
87
03:03
88
چنین کنم چنان کنم - حامد همایون
چنین کنم چنان کنم
03:31
91
خدا همین حوالیه - حامد همایون
خدا همین حوالیه
02:32
93
02:49
97
03:13
99
چجوری میتونی - مهدی احمدوند
چجوری میتونی
03:19
100
03:51
105
03:56
108
03:17
110
03:37
111
02:38
112
04:08
113
بمونی برام - ایوان بند
بمونی برام
03:04
114
خوش به حالت - ایوان بند
خوش به حالت
03:27
116
تو که معروفی - ایوان بند
تو که معروفی
03:55
117
02:38
119
02:57
120
03:05
121
نمی رم - مسیح و آرش AP
نمی رم
03:04
122
03:07
123
نگرانم - مسیح و آرش AP
نگرانم
03:11
124
منتظر نباش - مسیح و آرش AP
منتظر نباش